ଭାରତ ଆପଣାଇବ ଜାପାନୀ ସଂସ୍କୃତି : ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମାଗିବ କ୍ଷମା !

64

ଭାରତରେ ୨୦୨୨ରେ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବାର ଆଶା ଅଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ୍ ଜାପାନର ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଶିଂକାନସେନ୍ ଭଳି ଚଲାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କର୍ପୋରେସନ୍ କହିଛି କି, ଯଦି ଏହି ଗାଡି ୨ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ । ଏନଏଚଆରସିଏଲର ପ୍ରବନ୍ଧକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି କି, “ଆମେ ଜାପାନର ଶିଂକାନସେନ୍ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଠି କିିଛି ମିନିଟର ବିଳମ୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ କଥା ଧରାଯାଏ । ଆମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ବି ଜଣାଇବୁ ।” କିନ୍ତୁ ଜାପାନ ଓ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିରେ ଫରକ୍ ଅଛି ।

ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ଜାପାନର ଏହି ଶିଂକାନସେନ୍ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କୁହାଯାଏ । ସେଠି ରେଳବାଇର ଅନୁଶାସନ ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଯେ, ଯଦି ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାସେଂଜରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କ୍ଷମା ମାଗେ । ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ନୋଟ୍ସ ବି ଜାରି କରାଯାଏ । କାହିଁକିନା ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଲୋକ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ଜଣାଇପାରିବେ । ଜାପାନର ରେଳବାଇ ଥରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ୨୦ ସେକେଣ୍ଡ ଜଲଦି ପଂହଚାଇଥିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା ।

Comments are closed.