ପୁଣି ରଙ୍ଗୀନ ହେଲା ରଙ୍ଗବତୀ, ୭୦ ଦଶକର ଏହି ଗୀତର ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଭର୍ସନ ଭଏସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେମ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଭିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ରଙ୍ଗବତୀର ଧୁନ୍ । ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପାତ୍ର । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତକୁ ସୋନା ମହାପାତ୍ର କୋକ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗାଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ।  ଆଉ ଏବେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ଆଉ ଏକ ଭର୍ସନକୁ ପୁରୀ ସିବିଚରେ ଗାଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାତ୍ର କରିଛନ୍ତି କମାଲ।