ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଲୁକରେ ଥରିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ : ଭୁତ ଅବତାରରେ କିସିଂ ବୟ୍

13

କିସିଂ ବୟ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀଙ୍କ ନୂଆ ଲୁକକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଏକ ଆମେରିକାନ୍ ମାାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ରାନ ଏହ ଫଟୋସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଭାବେ ଇମ୍ରାନ୍ ନିଜକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି ।

Comments are closed.