ଶ୍ରୀକୁମାର ମିଶ୍ର : ଫାଉଣ୍ଡର୍ , ମିଲ୍କି ମୁ

3

ଆଜିର ବିଜନେସ୍ ଲିଡର ଦିନେ ଜଣେ ସଫଳ ଗ୍ଲୋବଲ୍ କର୍ପୋରେଟ ଥିଲେ । ତେବେ ସଫଳତାର ସିଡି ଚଢୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଛାଡି ସେ ଓଡିଶା ଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଡାଏରୀ ସେଟ ଅପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦୁଃସାହାସ କଲେ  ।  ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ବି ହେଲେ  । ତାଙ୍କ ମିଲ୍କି ମୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ପାରିଛି । ମିଲ୍କି୍ ମୁ ର ଫାଉଣ୍ଡର ଶ୍ରୀକୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ : –

Comments are closed.