ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ହାତୀ ଛୁଆ । ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବାକୁ ଆସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ଫସିଗଲା ହାତୀ ଛୁଆ । ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବାହାର କଲା ବନବିଭାଗ

29