କ୍ରିକେଟ୍ ତାରକାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର ଦିନ : ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ ଡାଲାରେ ଯାଉଥିବାର ଫଟୋ

161

Comments are closed.