ପୁଣି ସଲମାନ-ସଙ୍ଗୀତା ଏକାଠି

30

ବିଗତ ଦିନର ରିୟଲ ଲାଇଫ ଯୋଡି ସଲମାନ ଖାନ ଓ ସଙ୍ଗୀତା ବିଜଲାନୀ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି । ତେଲଗୁ ଫିଲ୍ମ କସନମର ହିନ୍ଦୀ ରିମେକରେ ସଲମାନ ଓ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ସାଇନ କରେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ସାଜିଦ ନାଡିଆୱାଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସଙ୍ଗୀତା ଓ ସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି ।