ମୁହଁରେ ନଡିଆ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ୫ଟି ଫାଇଦା । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର

38

ଆପଣ ଏଯାବତ୍ ନଡିଆ ଏବଂ ତାର ତେଲର ଅନେକ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ସଂପର୍କରେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନଡିଆ ତେଲର ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ସଂପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ । ଯାହାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ମହଂଗା ବ୍ୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଇପାରନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ।

ମଶ୍ଚରାଇଜର

ନଡିଆ ତେଲରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପୋଷଣ ତଥା ଫାଟି ଏସିଡ ସହିତ ଭିଟାମିନ ଇ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଯାହାକି ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ସ୍କ୍ରିନ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ ଅଟେ ।

ମେକଅପ ହଟାଇବା ପାଇଁ

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୱଚରୁ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ମେକଅପ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ଲିପଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଆଖି ମେକଅପ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନଡିଆ ତେଲକୁ ତୁଳା ସହାୟତାରେ ତ୍ୱଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଆଖପାଖ ଏରିଆ ତଥା ଆଖିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଂଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇଥାଏ ।

ହାଇଲାଇଟର

ନଡିଆ ତେଲ ତ୍ୱଚାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ହାଇଲାଇଟର ଭଳି କାମ କରିଥାଏ । ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନଡିଆ ତେଲର କିଛି ମାତ୍ରା ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଚମକ ଆସିବ ।

ବ୍ରଣ

ନଡିଆ ତେଲ ନିଜର ଆଂଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦରତା ଖରାପ କରିଥିବା ମୁଖ ବ୍ରଣରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ । ଏହା ମୁହଁରେ ଥିବା କଳା ଦାଗକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ ।

ସନସ୍କ୍ରିନ

ନଡିଆରେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ୪ରୁ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଏସପିଏଫ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ଅଲଟ୍ରାଭାଉଲେଟ କିରଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟପାଇଁ ବି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନଡିଆ ତେଲ ସନସ୍କ୍ରିନର ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।

ସୋଜନ୍ୟ: ଅମର ଉଜାଲା

Comments are closed.