ମାଟିର ମଣିଷ

110

ମଣିଷ ପାଇଁ ମାଟି କେବଳ ମାଟି ନୁହେଁ , ମା’ ଟି  । ଏହି ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ମଣିଷ ବଡ ହୁଏ, ଏଇ ମାଟିକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଜୀବନ ଗଢେ  । ମାଟି ଆଉ ମଣିଷର ସଂପର୍କ ଯେମିତି ପିଣ୍ଡ ଆଉ ପ୍ରାଣର ସଂପର୍କ  । ମାଟିକୁ ଗଢି ଯିଏ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି , ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୁମ୍ଭାର କିମ୍ବା କୁମ୍ଭକାର ବୋଲି କହିଥାଉ  । ତେବେ ମାଟିକୁ ନେଇ ବଂଚୁଥିବା ମଣିଷର ଚିତ୍ର ଆଜି ଜୀବନର କାନଭାସରେ  ।