୧୪ ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ : କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତରେ ଗାଜାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା, ଖୋଜି ଖୋଜି ହମାସ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ୍ କରିବ ଆଇଡିଏଫ୍; ସେପଟେ ବାଇଡେନ୍ କହିଲେ ଗାଜାରେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ମର୍ମାହତ

6