ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତର ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶା ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜିବିତ : ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଗ୍ୟ; କିୱି ଦଳ ହାରିଲେ, ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ସେମିକୁ ଯାଇପାରେ ବିରାଟ ବାହୀନି

2