ସନସାଇନ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ : ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲା ପ୍ରବେଶ, କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଇସାରାରେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ଅନୁମତି

2