ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ତ୍ରୈମାସିକ ମୁଦ୍ରାନୀତି ସମୀକ୍ଷା : ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍ , ୬ଦଶମିକ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରେ ରହିଲା ସ୍ଥିର, ଘୋଷଣା କଲେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ; ମହଙ୍ଗା ହେବନି ଘର ଓ ଗାଡ଼ି ରୁଣ

1