ଯାଆଁଳ ଫାଣ୍ଡି ପରିସରରୁ କଙ୍କାଳ ମିଳିିବା ଘଟଣା : ଜନଗହଳିପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଲା କଙ୍କାଳ ସ୍କେଚରୁ ପ୍ର୍ସ୍ତୁତ ପୋଷ୍ଟର; ଦିଆଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ, ଉଚ୍ଚତା ସହ ଅନ୍ୟାନ ସୂଚନା, ପୂର୍ବରୁ କଙ୍କାଳର ସ୍କେଚ ଜାରି କରିଥିଲା ପୋଲିସ

1