ମୋହନ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବିଭାଗ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଗୃହ, ଅର୍ଥ, ଜଳସମ୍ପଦ । ୨ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିଭାଗ ।

5