ମିଶନ ମୁନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶ-ବିଦେଶରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା—ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି. ଭର୍ଜିନିଆରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା : ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଚାଲିଛି ହୋମଯଜ୍ଞ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ ଓ ଗିର୍ଜାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳ ଅବତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା

0