ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଧିନତା କଥା କହୁଥିବା ତାଲିବାନୀ, ସାମ୍ବାଦିକାଂକୁ ପୁରାଇ ଦେଲେନି ଷ୍ଟୁଡିଓ : ଭିଡିଓ କରି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଶବନମ ଡାବରନ; ସେପଟେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆମେରିକା ବିମାନ ଚକାକୁ ଧରି ଗଲାବେଳେ ଖସିପଡ଼ିଲେ ଆଫଗାନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଜ୍ୟାକି ଅନୱାରି

0