ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁପଡିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ । ଜଗତପୁର ବ୍ରିଜରୁ ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ ବିଜେବି କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ । ବ୍ରିଜରେ କାର ରଖି ଡେଇଁପଡିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ଦେବାଶିଷ ଦାସ ।

3