ବେଲଗାମ୍ ଦର ବୃର୍ଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର : ଜୁନ୍ ପହିଲାରୁ ଚିନି ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ୍, ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟନ ଖାଇବା ତେଲ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି; ସୋୟାବିନ୍ ଓ ସନଫ୍ଲାୱାର ତେଲ ହେବ ଶସ୍ତା

5