ବିଶ୍ୱକପ ଭିତରେ ବଢିଲା ଭାରତର ଦବଦବା । ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ସହ ଟିମ ରାଙ୍କିରେ ନମ୍ବର ୱାନ ଭାରତ । ବାବରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷରେ ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ । ବୋଲିଂରେ ରାଙ୍କ ୱାନରେ ଅଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ

21