ବିଧାନସଭାରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଲେ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ତଳେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଲେ । ଚେୟାର ଉପରେ ଚଢି ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବେଳେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଲେ ତାରା

4