ବାଣୀ ବିହାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା : ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମୟର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ

1