ବାଙ୍କୀ ଜାତମୁ୍ଣ୍ଡିଆ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜରେ ଦୁର୍ଘଟଣା : ପୋଲ ବାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇ ଝୁଲି ରହିଲା ବସ୍; ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କ୍ରେନ ଯୋଗେ ଉଠାଗଲା ବସ୍, ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତିଗଲା ବହୁ ଜୀବନ

0