ବଲାଙ୍ଗିର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ଘାଇଲା କଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ । ପ୍ରତିବାଦରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ମେଡିକାଲରେ ପକାଇଲେ ତାଲା

12