ପୁରୀ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ : ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ବାପାଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ୨ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ତିକ୍ତତା; ସେପଟେ ଗୁଳି କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଣିଥିଲା ନୂଆ ବନ୍ଧୁକ

11