ପିପିଲିରେ ପ୍ରେସମିଟ କରିବେ ପ୍ରତିଭା : ଦିନ ୧୨ଟା ବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ, ପ୍ରତିଭା କହିଲେ ସେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରେସମିଟ; କହିଲେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିବା କଥା ପିପିଲିରେ କହିବେ

1