ନିଶା କବଳରେ କଅଁଳ ଶିଶୁ : ଅନଗୁଳୁ ସଦର ମହୁକମାରୁ ଆସିଲା ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର, ବାପା-ମାଆ କାମକୁ ବାହାରିଯିବା ପରେ ବାହାରେ ବୁଲି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ପିଲା; ଡେନଡ୍ରାଇଟ୍ କିଣି କରୁଛନ୍ତି ନିଶା ସେବନ

3