ତାଲିବାନୀ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କୁ ମହିଳା ଅଧିକାର ନେଇ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହସି ପକାଇଲେ ତାଲିବାନୀ : କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ; ନିର୍ଭିକତାର ସହ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟୁଇଟରରେ ପ୍ରଶଂସା

7