ଟୋକିଓ ଟ୍ରାକରେ ଦୌଡିଲେ ଦୂତୀ : ଶହେ ମିଟର ହିଟ୍ସରେ ୧୧ ଦଶମିକ ୫୪ ସେକେଣ୍ଡ ନେଇ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ; ସେପଟେ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ବକ୍ସର ଲଭଲିନା

4