ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ ଭାଷା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଓଡ଼ିଆ : କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଦିଆଯାଇଛି ବାଦ, ତାଲିମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ

5