ଚୀନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତିବ୍ରତା ୬ .୨ । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଶତାଧିକ ଆହତ ସୂଚନା । ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ଆଗ୍ନେୟ ଉଦଗିରଣ ।

5