ଚାନ୍ଦିପୁର ଗୁପ୍ତଚର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ : କ୍ରାଇମବ୍ରାଂଚ ଏଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା, ପ୍ରକ୍ସି ଆଇପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା; ଇସାଲାମାବଦା ଓ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରୁ କଥା ହେଉଥିଲେ ମହିଳା, ଏବେବି କିଛି ଆକାଉଂଟ ସକ୍ରୀୟ ଥିବା ସୂଚନା

4