ଚଳନ୍ତା ବସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ । ସ୍ଲିପର କୋଚରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ୨ ମୃତ, ୧୩ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ । ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାନ୍ତ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଘଟଣ । ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

8