ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ : ଟ୍ୱିଟରରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ସେୟାର କଲା ଇସ୍ରୋ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ୪୦ ସେଂଟିମିଟର ଉଡ଼ି ପୁଣି କଲା ସପ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ; ଇସ୍ରୋ କହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନବ ମିଶନ ହୋଇପାରେ ସହାୟକ

0