ଗୁରୁଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ : ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ; ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହୋମଯଜ୍ଞ କରି ଦେଲେ ଧାରଣା

0