ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରୁ ଆଡପମଣ୍ଡପ ବିଜେ ଯାଏଁ ସଅଳ ହେଲା ନୀତିକାନ୍ତି : ହେଲେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ନୀତି ହେଲା ବିଳମ୍ବ; ପହୁଡନୀତି ହୋଇନପାରିବାରୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ ଶ୍ରୀଜିଉ

4