ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରକେଟ୍ ମାଡ : ଆଖିପିଛୁଳାକେ ମାଟିରେ ମିଶୁଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟାଳିକା— ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁ ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କରିବୁ; ଆଇଏସଆଇ ଭଳି ନଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ ହମାସ

0