ଗଡ଼ୁନି ଘରୋଇ ବସ୍ : ଅସୁବିଧାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଡ଼ୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍, ବିରୋଧି କହିଲେ ସମାଧାନ ନେଇ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା; ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା,ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିବ ସମାଧାନର ବାଟ

7