କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଅଂଚଳରେ ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡକ : ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ଅଭାବି ବିକ୍ରିର ସମ୍ମୁଖୀନ ଚାଷୀ; ଜମିରେ ପଡି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଟ୍ରକ ଟ୍ରକ ଟମାଟୋ ଓ କଖାରୁ

0