ଏନସିପିର ବିଭାଜନ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ବଡ ବୟାନ : କହିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର ଆମ ନେତା, ଦଳରେ ନାହିଁ ଫାଟ; କିଛି ନେତାଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦିିଆଯାଇପାରିବନି ବିଭାଜନର ଆକ୍ଷା

0