ଏଥର ନୂଆ ଢାଂଚାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର : ୨୦୧୬ କିମ୍ବା ପରେ ପଂଜୀକୃତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସିଲାବସରୁ ପ୍ରଶ୍ନ; ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମଲଟିପୁଲ ଚଏସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ୧ ନମ୍ବର,୨୦ ମାର୍କର ଦୀର୍ଘ ଉତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ୫ ମାର୍କ

3