ଉତର ସିକିମର ନକୁଲାରେ ମୁହାଁମୁହଁ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସେନା : ୨୦ ତାରିଖରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା, ଚୀନର ପିଏଲଏର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ବାଧାଦେଇଥିଲା ଭାରତ; ପ୍ରଟୋକୋଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ

3