ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ମରକ୍କୋରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ : ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା ୬ ଦଶମିକ ୮, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା କୋଠା; ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲୋକ, ବର୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଲାଣି ୨୯୬ ଜୀବନ

5