ଆଦିବାସୀ ଜମି ବିକ୍ରି ନିଷ୍ପତ୍ତିି ପ୍ରତ୍ୟାହାର । ବିବାଦ ପରେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଗଠନ ହେବ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କମିଶନ ।

7