ଅସର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା : କହିଲେ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଟିଉସନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିଲେ ପିଲା; ପ୍ରଥମରୁ ପଂଚମ କେବେ ଖୋଲିବ , ନିଆଯାଇନି ନିଷ୍ପତି

3