ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ପର୍ବ ବିଜୟା ଦଶମୀ । ଜଗତଜନନୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବମୁଖର , ମହିଷାଶୁର ବଦ୍ଧ ସହ ଜଳିବ ରାବଣ

52

Comments are closed.