ତାଳଚେରରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିବା ନରହନ୍ତା ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କଲା ବନବିଭାଗ : କପିଳାସ ଚିଡିଆଖାନାକୁ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟ୍ରକ, କିଛି ମାସ ଭିତରେ ୬ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା ଦନ୍ତା

42

Comments are closed.