ଚପଲ ପଲିସରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ । ଗରିବୀ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ଗୀତ ଗାଇବାର ଝୁଙ୍କ୍, ବିନା ଗୁରୁରେ ବି ବିଜେତା ବନିଲେ ସନ୍ନି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ

62

Comments are closed.