ସରକାର ମାନିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂପର୍କରେ ପୁସ୍ତିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ । ଗୃହରେ ବିବୃତ ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ । କହିଲେ, ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବା ନଥିଲା ଉଦେଶ୍ୟ

43

Comments are closed.