ଆଜି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ : ନିଷୀଙ୍କୁ ମନେପକାଉଛି ରାଜ୍ୟ , ଜୟନ୍ତୀରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ମହାନାୟକ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଓ ବିପ୍ଲବୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

29

Comments are closed.